facebook

Helios

Helios

Is de broer van Eos en Selene. Hij vertgenwoordigd de zon. Hij is groot en sterk. Verbluffend schoon van uiterlijk, het hoofd omgeven door een krans van gouden zonnestralen. Het is zijn taak dagelijks met ijzeren regelmaat de zon te doen verrijzen. Staande op een wagen met een snuivend vierspan rijdt Helios langs de hemelkoepel. Zijn dagtaak eindigt pas, als hij tegen het einde van de dag in het Westen aan de horizon van de zee is afgedaald.
Zijn onmiddellijke chef is Zeus, de god van de hemel. Zeus kan Helios zelfs gebieden niet te verschijnen. Dat is eens gebeurd, toen Zeus de schone Alkmene drie dagen en nachten achtereen beminde, de dagen werden nachten, ongestoord ging het liefdesspel voort. Zeus kan ook de zonnewagen laten stoppen en terugkeren. Het bijzondere voorrecht van Helios is, dat hij: ‘het oog van de zon’ alles ziet wat er op aarde gebeurt. Voor het oog van de zon, wiens stralen tot in alle schuilhoeken doordringen, blijft niets verborgen. Niemand is onmisbaar in deze wereld, pleegt men wel te zeggen, maar er is toch één uitzondering: Helios. Aan de zon en het licht dankt de wereld haar instandhouding. Zonder zon was er de duisternis van de dood. Bij andere volken is daarom de Zon dikwijls de hoofdgod. Dankbaar ademt de schepping weer op, als na de inktzwarte nacht de gouden zon boven de horizon rijst. Overdag reist hij langs de hemelkoepel van Oost naar West.  Het is iedereen bekend dat de zon ondergaat in het Westen, daar waar de gouden zoneboot klaar ligt. 's Nachts vaart hij op zijn zonneboot terug van het westen naar het oosten over de oceaan. Helios’s kinderen hebben een zeldzame gouden glans in de ogen. Helios wordt altijd afgebeeld in een licht gewaad met een stralenkrans om zijn hoofd. Meestal zit hij in een wagen en ment hij zijn vlammen snuivende paarden.