facebook

Selene

 

Selene is in de Griekse mythologie de godin van de maan.
Ze is de zus van Helios en Eos. Als de godin van de maan zich aan de hemel vertoont, golft de vloed van het milde licht uit de gouden stralenkransen van haar hoofd. Voordat zij verschijnt, baadt zij haar schone leden in de oceaan; dan kleedt zij zich in stralende gewaden en bestijgt de wagen met de door zilver beschijnde paarden. Zo komt zij in de avond boven de aarde, alle sterren verbleken bij haar verschijning. Elk ontvankelijk gemoed wordt geroerd door de stille pracht van het langzaam voortglijdend, zilveren maanlicht. De stralende glans van de vredige, doodstille natuur lokt tot stamelende liefdesontboezemingen, tot verrukking van verliefde harten. Evenals haar zuster Eos is Selene onophoudelijk verliefd. Haar oog straalt over romantische bergen en dalen, over bossen en zacht kabbelend water. Het meest bekend is de liefde van Selene voor de weke schoonheid van de herdersknaap Endumion. Zeus, de vader van Endumion, stond zijn zoon toe te sterven óf een eeuwige jeugd te genieten in een eeuwige slaap. Endumion verkoos het laatste. Hoog in de bergen van Karië in Klein Azië lag hij vredig terneer in diepe sluimer. Selene zag hem daar elke avond. . . Zij kreeg hem lief. . . In de nacht daalde zij tot hem af en vlijde zich op hem neer om hem te kussen. Ze bedreef de liefde met hem, zong voor hem en bedekte zijn lichaam met bloemen. De kinderen van Selene zijn de sterren en de widen. In de kunst wordt ze vaak afgebeeld als een mooie vrouw met lange zilveren haren en in een zilveren mantel. Soms wordt ze afgebeeld met lange witte vleugels. Kenmerkend voor haar is de sluier om haar hoofd met de maansikkel. De fakkel is haar attribuut.